Tule mukaan yhdistystoimintaan!

03.01.2024

Yhdistyksemme kaipaa seuraavalle toimintakaudelle uusia hallituslaisia. Haluaisitko sinä tulla mukaan toimintaan? Et tarvitse aikaisempaa kokemusta yhdistystoiminnasta, tekemällä kyllä oppii!

Mitä alaosaston hallitus tekee?

Hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä pääset yhdessä muiden sheltti-ihmisten kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia alaosastomme alueella. Tapahtumapaikat painottuvat niille paikkakunnille, joissa tekijöitä löytyy. Vuosikokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma toimii tekemisen runkona. Toteutustavasta ja niihin liittyvistä tehtävistä sovitaan hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokoukset käydään pääsääntöisesti Teams-etäyhteydellä, joten osallistuminen on helppoa paikkakunnasta riippumatta.

Millaisia rooleja hallituksessa on?

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi varsinaista jäsentä ja yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kolme varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä erovuorossa on vuosittain puolet. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Vuosikokouksen jälkeen hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tiedottajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia kokonaisuudesta, eli että yhdistys toimii sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti. Puheenjohtaja toimii hallituksen koolle kutsujana, johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Sihteeri työskentelee tiiviisti yhdessä puheenjohtajan kanssa huolehtien hallituksen kirjallisista tehtävistä. Sihteeri osallistuu kokousten valmisteluun laatimalla kokouskutsut yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pitää pöytäkirjaa kokouksissa. Sihteeri valmistelee osaltaan myös vuosikokousmateriaaleja. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Hän huolehtii käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. Rahastonhoitaja hoitaa myös kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen. Tiedottaja huolehtii yhdistyksen nettisivujen päivittämisestä ja sosiaalisen median tileistä kokouksissa sovitun mukaisesti.

Paljonko hallitustyö vie aikaa?

Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä aikaa menee hallituksen kokouksiin ja tapahtumien järjestelyihin. Kokousten määrä riippuu hallituksen aktiivisuudesta ja tapahtumien määrästä. Viime vuosina kokouksia on pidetty vuodessa 6–10 kpl. Kokoukset pidetään Teams-etäyhteydellä ja ne kestävät keskimäärin tunnin. Vuoden aikana on yleensä yksi isompi tapahtuma ja muutama pienempi tapahtuma. Kun tehtävät jaetaan tasaisesti hallituslaisten kesken, ei työtaakka ole lopulta kovin suuri isommassakaan tapahtumassa. Puheenjohtajalla, sihteerillä, rahastonhoitajalla ja tiedottajalla on näiden lisäksi omat velvollisuudet, jotka myös vievät jonkun verran aikaa.

Mitä pääyhdistyksen hallitus tekee?

Vuosikokouksessa ehdotetaan edustajat myös pääyhdistyksemme hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi. Lopulliset valinnat tehdään pääyhdistyksen vuosikokouksessa 16.3.2024. Pääyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä pääset näkemään yhdistyksemme koko toimintalaajuudessaan ja olet mukana vaikuttamassa kaikkeen siihen mitä rakkaan rotumme tulevaisuuden eteen tehdään. Pääyhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuussa Teams-etäyhteydellä ja 1-2 kertaa vuodessa livenä. Pääyhdistyksenkin toimintaan voi lähteä mukaan ilman aikaisempaan kokemusta. Lue lisää hallitustyöstä pääyhdistyksen nettisivuilta.

Oletko kiinnostunut toimimaan hallituksessa seuraavalla kaudella?

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan alaosaston tai pääyhdistyksen hallituksessa seuraavalla kaudella, ilmaise kiinnostuksesi meille laittamalla sähköpostia osoitteeseen pssheltit@gmail.com. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiin hallitustyöskentelystä! Jos tunnet henkilön, joka olisi mielestäsi sopiva ehdokas tulevalle toimintakaudelle, rohkaise häntä lähtemään mukaan tai kysymään meiltä lisätietoja.

Toivottavasti näemme teitä vanhoja ja uusia aktiiveja mahdollisimman runsaslukuisesti vuosikokouksessa ja näin saamme myös seuraavalle vuodelle toiminnallisen kauden.